Zajištění rodiny

Naši specialisté na životní pojištění se zaměřují na důslednou analýzu stávajícího stavu portfolia.

Při nastavení zajištění zohledňují zdravotní stav klienta, aktuální portfolio,
​výše pojistných částek a výluk.

Proč uzavřít životní pojištění

 • Zajištění finančních prostředků v případě krátkodobého výpadku příjmu (např. po dobu nemoci či úrazu)
 • Zajištění závazků v případě závažného výpadku příjmu (doplacení úvěrů v případě úmrtí či invalidity pojištěného)
 • Zajištění příjmu pro osoby závislé na příjmu pojištěného (zajištění dětí či rodičů pojištěného)

Na co se společně zaměříme

 • Zhodnotíme váš aktuální stav
 • Provedeme analýzu současných závazků
 • Provedeme analýzu osob závislých na příjmu pojištěné osoby
 • Provedeme analýzu vašeho zdravotního stavu
 • Doporučíme nejvhodnější pojištění s ohledem na výše uvedené faktory
 • Sladíme naše doporučení s vašimi představami
Obrázek

Výběr z produktů

 • Investiční životní pojištění
 • Rizikové životní pojištění
 • Kapitálové životní pojištění

Co můžeme pojistit

 • Pojištění pro případ smrti
 • Pojištění vážného onemocnění
 • Pojištění invalidity
 • Trvalé následky úrazu
 • Pracovní neschopnost
 • Denní odškodní úrazu
 • Hospitalizaci