Dodavatelé montovaných staveb

Při koupi montovaného rodinného domu klademe důraz především na hladký přesun finančních prostředků.

Zejména v případech, kdy kupující současně prodává svoji původní nemovitost, jsou finanční transakce navázány na více stran a je nutné přesně naplánovat a dodržet splatnosti.

Hlavní výhody pro dodavatele montovaných domů

  • Dle požadavků dodavatele nastavíme podmínky pro financování úvěrů (splátkový kalendář, odhad ceny nemovitosti, další podmínky financování)
  • Úzce spolupracujeme na prodeji rodinného domu s obchodním oddělením dodavatele
  • Ověříme finanční možnosti zájemce o koupi nemovitosti
  • Požadavky dodavatele, klienta a banky komunikujeme a zpracováváme tak, aby došlo k úspěšnému čerpání finančních prostředků
  • Čerpání finančních prostředků zajistíme v předem dohodnutých termínech

Hlavní výhody pro zájemce o montovaný dům

  • Ke každému zájemci přistupujeme individuálně
  • Ověřujeme reálné finanční možnosti klienta s ohledem na odhad nemovitosti, vlastní zdroje, příjmy atd.
  • Klienti dodavatelů montovaných staveb registrovaní v asociaci dodavatelů montovaných domů mají další výhody a slevy.
  • Nejen v případě prodeje stávající nemovitosti sladíme termíny a připravíme časovou osu přesunu finančních prostředků