Developeři

U developerských projektů klademe důraz především na hladký přesun finančních prostředků.

Zejména v případech, kdy kupující současně prodává svoji původní nemovitost, jsou finanční transakce navázány na více stran a je nutné přesně naplánovat a dodržet splatnosti.

Hlavní výhody pro developera

  • Požadavky developera, klienta a banky komunikujeme a zpracováváme tak, aby došlo k úspěšnému čerpání finančních prostředků
  • Dle požadavků developera nastavíme podmínky pro financování úvěrů (splátkový kalendář, odhad ceny nemovitosti, další podmínky financování)
  • Úzce spolupracujeme na prodeji nemovitosti
  • Čerpání finančních prostředků zajistíme v předem dohodnutých termínech
  • Ověříme finanční možnosti zájemce o koupi nemovitosti
  • Zvyšujeme pravděpodobnost nákupu

Hlavní výhody pro zájemce o developerský projekt

  • Ke každému zájemci přistupujeme individuálně
  • Zájemci ověříme reálné finanční možnosti a doporučíme další postup (viz služby klientům)
  • Klient developerského projektu získá díky nastavené spolupráci zajímavý úrok a nižší vstupní poplatky z čerpání úvěru
  • V případě prodeje nemovitosti sladíme termíny a připravíme časovou osu přesunu finančních prostředků